Verblijfsduurafhankelijke vaststelling van de borg

Boven de huur wordt een borgbedrag gevraagd. De bedoeling hiervan is zekerheidstelling i.g.v. door huurder veroorzaakte schade en/of voor huurder achteraf te maken extra onkosten bijvoorbeeld bij onvoldoende uitgevoerde eindschoonmaak.
Maar uit de borg wordt óók de verbruikte energie verrekend. Dit laatste tast de oorspronkelijke doelstelling soms zo aan dat er van enige zekerheidstelling weinig overblijft.
Om die reden wordt de borg voor huizen waar energie achteraf wordt verrekend met ingang van heden afhankelijk gemaakt van de lengte van het verblijf. De borg voor een midweek of lang weekend blijft ongewijzigd. Echter voor een langer verblijf wordt de bij een huis vermelde borg met 50 euro verhoogd en voor een verblijf langer dan 10 dagen zelfs met 150 euro.
De huurvoorwaarden zijn hier inmiddels op aangepast; wij hopen op begrip van onze huurders.